Tahsildars and MPDOs

Tahsildars and MPDOs Contact List
Sl.No Name of the Mandal Name of the Tahsildar &
Cell No.
Email id Name of the MPDO &
Cell No.
 Email id – 2
1 Athmakur P. Sathyanarayana Rao
7680906637
tahr_athmakur@rediffmail.com P.Narmada
9989336725
9121211796
mpdo.atmk@gmail.com
2 Chennaraopet G. Sadanandam
7680906598
tahr_crpet@rediffmail.com K.Chandar
9989336747
9121211741
mpdo.cnpt@gmail.com
3 Damera* G. Nagaraju
7995088379
tahsildardamera1@gmail.com
4 Duggondi Jagan Mohan Reddy
7680906599
tahsildar.duggondi@gmail.com G.Pallavi
9989336748
9121211738
mpdo.dgnd@gmail.com
5 Geesugonda V.Suhasini
7680906639
tahr.geesugonda@gmail.com G.Ramesh
9989336725
9121212399
mpdo.gsgd@gmail.com
6 Khanapur Shaik Muntaz
7680906601
khanapurtahsildar@gmail.com P.Ravi
9989336751
9121211676
mpdo.knpr@gmail.com
7 Nallabelli P. Srinivas
7680906603
tahsildarnallabelly@gmail.com A.Babu,Supt FAC,
9491821314
9121211671
mpdo.nlbl@gmail.com
8 Narsampet N. Vijay Bhaskar
7680906604
tahr.nspt@gmail.com A.Nageshwar Rao
9849902174
9121211622
mpdo.nspt@gmail.com
9 Nekkonda T.Srinivasa Rao
7680906611
tahsildarnekkonda@gmail.com B.Sahithi Mithra
9989336746
9121211619
mpdo.nkda@gmail.com
10 Parkal L. Jiwakar Reddy
7680906622
tahsildarparkal@gmail.com P.Balakrishna
9849902172
9121211569
mpdo.prkl@gmail.com
11 Parvathagiri Mahaboob Ali
7680906643
tahsildarparvathagiri@gmail.com Ch.Santhosh Kumar
9989336730
mpdo.pvrg@gmail.com
12 Rayaparthy  G.Ravinder,FAC
7680906644
tahr_rayaparthy@rediffmail.com M.Rajanna
9989336729
9121211536
mpdo.rypt@gmail.com
13 Sangem K.Laxmipathi
7680906645
tahsildarsangem@gmail.com N.Malleshan
9989336726
9121211499
mpdo.sngm@gmail.com
14 Shayampet D. Manjula
7680906624
tahsildarshayampet@gmail.com M.Anuradha
7799666970
9121211474
mpdo.sypt@gmail.com
15 Wardhannapet G. Ravinder
7680906647
tahr.wardhannapet@gmail.com K.Kalpana
9849902175
9121211667
mpdo.wdpt@gmail.com
16 Nadikuda Komme
9989293389
 tahsildarnadikuda@gmail.com