Panchayat Raj

ZILLA  PRAJA  PARISHAD, WARANGAL

  1. Name of the officer                  : Sri M.Vijay Gopal, CEO
  2. Mobile No                                  : 9849902168
  3. E-mail id                                     : ceozpp.wgl@gmail.com
  4. Name of the Dy.CEO                : Sri M.Anilkumar Reddy
  5. Mobile No.of Dy.CEO               :9849902169
  6. Name of the A.O.                     : Sri  Srinivas(Incharge)
  7. Mobile No. Of A.O.                   : 9100983400
  8. Of MPPs                                     : (14) Fourteen
S.No Name of the MPP Name of the MPDO(Sri/Smt) Mobile No.of MPDO Remarks
1 Geesugonda V.saicharan 9989336721
2 Narsampet T.Ramadevi 9849902174
3 Chennaraopet R.Laxmi Prasanna 9989336747
4 Duggondi S.Venkateshwar Rao 9989336748
5 Sangem B.Bhadru 8897508220
6 Nallabelli P.Murthy Reddy 9491821314
7 Athmakur V.Narmada 9515127239
8 Parkal D.Kumaraswamy 8978180090
9 Rayaparthy T.Mozes 7095514004
10 Khanapur B.Shankari 9989336751
11 Nekkonda Krishna Prasad 9989336746
12 Parvathagiri Krishnaiah 9989336730
13 Shayampet Ramadevi 7799666970
14 Wardhannapet M.Srinivas Rao 9849902175